Marek Nowicki lat 71

Dnia 11. lipca 2018 roku

przeżywszy 71 lat zmarł

ŚP.

Marek Nowicki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Murowie

w dniu 28. lipca 2018 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Murowie

w dniu 28. lipca 2018 roku o godzinie 1230

oraz

w dniach 26. i 27. lipca 2018 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.