Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Marek Pawlak lat 67

Dnia 14 listopada 2022 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Marek Pawlak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 18 listopada 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 18 listopada 2022 roku o godzinie 1110

oraz

w dniu 17 listopada 2022 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.