Maria Kisiel lat 73

Dnia 15. stycznia 2018 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Maria Kisiel

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 19. stycznia 2018 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 18. stycznia 2018 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.