Maria Muzyka lat 82

Dnia 13. lutego 2020 roku

przeżywszy 82 lata zmarła

ŚP.

Maria Muzyka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 18. lutego 2020 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 18. lutego 2020 roku o godzinie 1000

oraz

w dniu 17. lutego 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.