Lokalne firmy i instytucje: Stylowa
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Maria Pocztarek lat 60

Dnia 19. sierpnia 2020 roku

przeżywszy 60 lat zmarła

ŚP.

Maria Pocztarek

z domu Seruga

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 22. sierpnia 2020 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.