Maria Temlak lat 51

Dnia 9. sierpnia 2015 roku

przeżywszy 51 lat zmarła

ŚP.

Maria Temlak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Domaszowicach

w dniu 12. sierpnia 2015 roku o godzinie 900

Różaniec odbędzie się w Kościele w Domaszowicach

w dniu 12. sierpnia 2015 roku o godzinie 830

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.