Lokalne firmy i instytucje: Biblioteka w Pokoju
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Maria Ziółkowska lat 73

Dnia 19. sierpnia 2020 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Maria Ziółkowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 22. sierpnia 2020 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 21. sierpnia 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.