Marian Chróst lat 73

Dnia 12. sierpnia 2018 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Marian Chróst

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 14. sierpnia 2018 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 14. sierpnia 2018 roku o godzinie 1000

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 13. sierpnia 2018 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.