Michał Śpiewak lat 67

Dnia 09. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Michał Śpiewak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 12. kwietnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 10. kwietnia 2019 roku o godzinie 1700

oraz

w dniu 11. kwietnia 2019 roku o godzinie 1900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.