Mieczysław Nyczaj lat 63

Dnia 17 stycznia 2023 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Mieczysław Nyczaj

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21 stycznia 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21 stycznia 2023 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.