Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Mirosław Wiśniewski lat 54

Dnia 24. listopada 2020 roku

przeżywszy 54 lata zmarł

ŚP.

Mirosław Wiśniewski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 02. grudnia 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 02. grudnia 2020 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.