Olga Stachurska lat 95

Dnia 19. kwietnia 2014 roku

przeżywszy 95 lat zmarła

ŚP.

Olga Stachurska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kamiennej

dnia 23. kwietnia 2014 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Kamiennej

w dniu 23. kwietnia 2014 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.