Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Paweł Grobelny lat 45

Dnia 15. stycznia 2020 roku

przeżywszy 45 lat zmarł

ŚP.

Paweł Grobelny

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 24. stycznia 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się

w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 24. stycznia 2020 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.