Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Piotr Biczysko lat 48

Dnia 24. stycznia 2021 roku

przeżywszy 48 lat zmarł

ŚP.

Piotr Biczysko

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27. stycznia 2021 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27. stycznia 2021 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.