Regina Wójtowicz lat 95

Dnia 18 marca 2023 roku

przeżywszy 95 lat zmarła

ŚP.

Regina Wójtowicz

Ceremonia Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30 marca 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30 marca 2023 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.