Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Ryszard Nowak lat 74

Dnia 28. września 2022 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Ryszard Nowak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30. września 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30. września 2022 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.