Lokalne firmy i instytucje: Dom pogrzebowy STYKS
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Ryszard Zelek lat 57

Dnia 25. września 2019 roku

przeżywszy 57 lat zmarł

ŚP.

Ryszard Zelek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 27. września 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 26. września 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.