Sebastian Wróblewski lat 31

Dnia 2. lipca 2018 roku

przeżywszy 31 lat zmarł

ŚP.

Sebastian Wróblewski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 26. lipca 2018 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 26. lipca 2018 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.