Lokalne firmy i instytucje: Biblioteka w Pokoju
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Stanisław Głąb lat 81

Dnia 02. grudnia 2020 roku

przeżywszy 81 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Głąb

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. grudnia 2020 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. grudnia 2020 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.