Stanisław Krupiński lat 70

Dnia 23 kwietnia 2023 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Krupiński

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 0930

oraz

w dniu 26 kwietnia 2023 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.