Stanisław Machura lat 48

Dnia 20. lutego 2019 roku

przeżywszy 48 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Machura

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniu 25. lutego 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniu 25. lutego 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.