Stanisław Zelek lat 77

Dnia 1. czerwca 2016 roku

przeżywszy 77 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Zelek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 04. czerwca 2016 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniach 02. i 03. czerwca 2016 roku o godzinie 1900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.