Stanisława Kozyra 91

Dnia 23. lipca 2019 roku

przeżywszy 91 lat zmarła

ŚP.

Stanisława Kozyra

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31. lipca 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31. lipca 2019 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 30. lipca 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.