Lokalne firmy i instytucje: Urząd Gminy Pokój
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Tadeusz Mazurek lat 78

Dnia 01. października 2019 roku

przeżywszy 78 lat zmarł

ŚP.

Tadeusz Mazurek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04. października 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. października 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.