Waldemar Krzyżanowski lat 67

Dnia 27 marca 2023 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Waldemar Krzyżanowski

Ceremonia Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31 marca 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31 marca 2023 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.