Wiesław Bojanowski lat 72

Dnia 29. maja 2020 roku

przeżywszy 72 lata zmarł

ŚP.

Wiesław Bojanowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Domaszowicach

w dniu 02. czerwca 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Domaszowicach

w dniu 31. maja 2020 roku o godzinie 0930

oraz

w dniu 01. czerwca 2020 roku o godzinie 1630

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.