Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Wiesław Worożański lat 50

Dnia 26 kwietnia 2023 roku

przeżywszy 50 lat zmarł

ŚP.

Wiesław Worożański

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.