Władysława Łazarz lat 95

Dnia 19 marca 2023 roku

przeżywszy 95 lat zmarła

ŚP.

Władysława Łazarz

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 25 marca 2023 roku o godzinie 1030

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 25 marca 2023 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.