Zofia Obracianko lat 72

Dnia 18. września 2019 roku

przeżywszy 72 lata zmarła

ŚP.

Zofia Obracianko

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Przeczowie

w dniu 20. września 2019 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniu 20. września 2019 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.