Zofia Stasiowska lat 63

Dnia 11. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 63 lata zmarła

ŚP.

Zofia Stasiowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 15. kwietnia 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniach 13. i 14. kwietnia 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.