Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zygmunt Supranowicz lat 91

Dnia 04 stycznia 2023 roku

przeżywszy 91 lat zmarł

ŚP.

Zygmunt Supranowicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07 stycznia 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.