Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Brak prądu w Jagiennej i części Pokoju - 2 lipiec 2013

Data wydarzenia: 
02.07.2013 - 10:00

2. lipca 2013 r.

w godzinach 8.00-14.00

nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w miejscowościach:

  • Jagienna
  • Pokój, ul. Średnia i 1 Maja od torów do lasu

Przyczyną planowanej przerwy jest wykonanie niezbędnych prac na urządzeniach sieci elektroenergetycznej.

UWAGA!
W czasie wyłączenia zabronione jest podłączenie do budynku napięcia z jakiegokolwiek agregatu prądotwórczego oraz z obcego źródła prądu np. z sąsiedniego budynku, gdzie jest napięcie.

Doprowadzić to może do porażenia prądem elektrycznym naszych pracowników, jak i osób postronnych. Za samowolne podłączenie i spowodowanie zagrożenia życia ludzkiego lub zdrowia ludzkiego albo mienia tj. popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu powszechnemu, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności zgodnie z art. 165 Kodeksu karnego (Dz.U z 1997 r. nr 88, poz. 553)

Brak prądu w Jagiennej