Polecane firmy: Laboratorium Grabowska

Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Buddyzm na Zachodzie - wykład w Izbie Regionalnej

Data wydarzenia: 
30.11.2019 - 14:00

Wykład o buddyzmie - Izba Regionalna w NamysłowieBezpłatny wykład dra Grzegorza Kuśnierza zatytuowany „Buddyzm na Zachodzie” zostanie wygłoszony w Izbie Regionalnej w Namysłowie przy ulicy Szkolnej 2 w sobotę 30. listopada 2019 roku o godzinie 14:00.

Bedzie to wykład wprowadzający.

Grzegorz Kuśnierz

Wykłady poprowadzi Grzegorz Kuśnierz - doktor filologii angielskiej, autor książki Buddhist Perspective on Literature. Z buddyzmem Diamentowej Drogi związany od 1996 roku. Studiował w Karmapa International Buddhist Institute w New Dehli w Indiach oraz w International Institute of Asian and Tibetan Studies w Hiszpanii. W 2004 zainicjował powstanie Naukowego Koła Orientalistyki na Uniwersytecie Opolskim, organizującego wydarzenia kulturalne i naukowe związane z kulturą, nauką i religią Wschodu. Od 2007 roku wykłada podstawy teorii i praktyki buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce i za granicą. Obecnie mieszka w londyńskim ośrodku medytacyjnym The Beaufoy. Zawodowo pracuje tam jako nauczyciel szkolny oraz prowadzi kurs języka angielskiego online Speakingo.

Buddyzm

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia. W buddyzmie istnieje wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga linii Karma Kagyu to najbardziej porywający obszar buddyjskich nauk, idealny dla niezależnych, pełnych radości ludzi.

Budda

Historyczny Budda Siakjamuni urodził się około roku 560 p.n.e w królewskiej rodzinie w północnych Indiach. Rodzice zadbali o jego gruntowne wykształcenie oraz o to, aby żył beztrosko i wygodnie.  

Gdy Budda miał 29 lat uświadomił sobie ogrom cierpienia, jakie powoduje starość, choroba i śmierć. Zobaczył, że wszystko z czym dotychczas spotkał się w życiu jest przemijające i postanowił poszukać ponadczasowych, trwałych wartości. Kolejne sześć lat studiował i medytował pod okiem najlepszych duchowych nauczycieli ówczesnej epoki. W wieku 35 lat osiągnął oświecenie. Przez kolejne 45 lat swojego życia Budda udzielał nauk. Po jego śmierci wszystkie te nauki zostały spisane i uporządkowane. Zbiór ten nosi nazwę Dharma i zawiera 84 tysiące nauk. Nauki Buddy, oparte na mądrości i współczuciu dla pożytku wszystkich istot, stanowią trzon religii w kilkunastu krajach we wschodniej Azji. Od początku lat 70. XX wieku głęboki pogląd nauk Buddy, wraz z szerokim wachlarzem skutecznych metod, inspiruje coraz większą liczbę ludzi z kręgów kultury europejskiej.

Budda naucza w sposób bardzo zrozumiały, logiczny i nawiązujący do naszych życiowych doświadczeń. Zrozumienie buddyjskich nauk, poparte właściwą praktyką medytacyjną, umożliwia osiągnięcie doświadczenia nieuwarunkowanego szczęścia. Celem nauk Buddy jest urzeczywistnienie całego drzemiącego w nas potencjału, czyli osiągnięcie oświecenia.

Wyzwolenie i Oświecenie

Całkowite uwolnienie się od różnych stanów emocjonalnych, przez które odbieramy świat nazywa się wyzwoleniem. To stan, w którym rozpoznajemy, że nie istnieje żadne prawdziwe „ja”. 

Ten wgląd wpływa w coraz większym stopniu na nasze ogólne życiowe nastawienie – zauważamy, że wszystko co przydarza się nam i innym nie jest osobiste więc przestajemy czuć się jak tarcza strzelecka do której mierzy cały świat. 

Dzięki temu w naszym postrzeganiu świata pojawia się wiele radości, wolności i przestrzeni.

Bezpośrednie i trwałe doświadczenie, że umysł każdego z nas to na najgłębszym poziomie przestrzeń i radość nieoddzielne od siebie, nazywamy oświeceniem. To stan absolutnego wglądu w naturę zjawisk wykraczający poza wszelkie ograniczenia, w którym doświadczamy najbardziej intensywnego i jednocześnie trwałego szczęścia. Oświecony umysł jest nieustraszony, radosny i aktywnie współczujący. Nieustraszony dlatego, że tak jak przestrzeń jest niezniszczalny. Radosny, ponieważ sam w sobie jest nieskończonym bogactwem najróżniejszych możliwości. I w pełni kochający
– dlatego, że doświadczając całkowitej jedności ze wszystkim i wszystkimi, nie oddziela już własnego pragnienia przeżywania szczęścia, od pragnienia szczęścia dla innych.

Diamentowa Droga

Budda przekazywał nauki dostosowując je do możliwości swoich uczniów – w ten sposób powstało wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga to najbardziej inspirujące nauki Buddy – ich celem jest wykorzystywanie potencjału tkwiącego w każdej sytuacji. 

Praktyka buddyzmu Diamentowej Drogi opiera się na trzech filarach: poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są doskonałe, medytacji – przekształcającej ten pogląd w bezpośrednie doświadczenie oraz skutecznym działaniu, wypływającym z uzyskanego w ten sposób wglądu. Praktykowanie nie ogranicza się zatem tylko do medytacji, ale jest możliwe w każdym momencie codziennego życia.

Buddyzm na Zachodzie

Od początków XIX wieku dynamicznie rozwijało się zainteresowanie ludzi Zachodu buddyzmem. Po drugiej wojnie światowej coraz więcej ludzi zaczęło interesować się buddyzmem. Stopniowo buddyjskie metody pracy z umysłem zadomowiły się w zachodniej kulturze. 

Równocześnie wiele kulturowych naleciałości i rytuałów, niezwiązanych z samymi naukami Buddy, ustąpiło miejsca bardziej przejrzystemu stylowi praktyki. Dzisiaj w niektórych państwach, np. we Francji, nauki nadal przekazywane są głównie przez mnichów i mniszki, natomiast w krajach niemieckojęzycznych i słowiańskich szeroko rozprzestrzenia się buddyzm świecki.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych występują różne formy mieszane. Buddyzm świecki daje możliwość zintegrowania nauk z codziennym życiem. Pogląd i medytacja poparte działaniem sprawiają, że buddyjska praktyka staje się w coraz większym stopniu częścią życia. Praktyka buddyjska polega na medytacji formalnej, ale i na zastosowaniu buddyjskiego podejścia w życiu codziennym.

Dzisiaj w Europie wyjątkowo dynamicznie rozwija się buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu. W 1972 roku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże głowa Karma Kagyu w Tybecie poprosił swoich zachodnich uczniów Lamę Ole Nydahla oraz Hannah Nydahl, aby zaczęli nauczać buddyzmu w Europie. Od tego czasu Lama Ole Nydahl podróżuje po świecie z wykładami oraz prowadzi kursy medytacyjne. Hannah Nydahl, do swojej śmierci w 2007 roku, wspierała pracę męża. Jako tłumacz z języka tybetańskiego na angielski, duński i niemiecki współpracowała z najwyższymi tybetańskimi nauczycielami linii Karma Kagyu, przekładając teksty dotyczące buddyjskiej filozofii oraz wszystkie teksty medytacyjne używane dzisiaj podczas praktyki. Przekazywane przez Lamę Ole Nydahla i Hannah Nydahl nauki Buddy tak głęboko zainspirowały ludzi, że dziś spotykają się, aby wspólnie studiować oraz medytować w ponad 600 ośrodkach w 44 krajach na świecie. Ośrodki te opierają się na przyjaźni i idealizmie, a funkcjonują dzięki dobrowolnej pracy zaangażowanych w ich rozwój ludzi. W niektórych krajach buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu funkcjonuje w obrębie stowarzyszeń. W innych, takich jak Polska, ma status związków wyznaniowych.