Mammografia w Namysłowie - bezpłatnie - 1-3 maca 2013