Polecane firmy: Laboratorium Grabowska

Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

I sesja Rady Gminy w Wilkowie

Data wydarzenia: 
01.12.2014 - 12:00

I sesja Rady Gminy w Wilkowie

odbędzie się dnia 01. grudnia 2014 roku o godzinie 12:00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Stwierdzenie kworum.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego(ych) Rady.
  8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranego Wójta Gminy Wilków i złożenie przez niego ślubowania.
  9. Zakończenie obrad I sesji Rady.