Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Spotkanie informacyjne dot. Działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data wydarzenia: 
19.11.2009 - 11:00

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) i Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Namysłowie zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dot. Działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania wniosków kończy się dnia 11 grudnia 2009 r. Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12 A. Podmioty mogące starać się o wsparcie to m.in.: Organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, instytucje z obszarów wiejskich (OSP, Koła Gospodyń itp.), przedsiębiorcy oraz wszystkie podmioty i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby skorzystać z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze aspekty dokumentacji konkursowej do w/w Działania oraz zasady tworzenia i funkcjonowania partnerstwa projektowego. Wszystkich Państwa, którzy zechcą uczestniczyć w spotkaniu animacyjnym prosimy o zgłoszenie się na niżej podany kontakt telefoniczny:

Osobą do kontaktu w sprawach spotkania informacyjnego w RO EFS jest Marcin Sławiński - Animator tel. 77/402-51-16 e-mail: marcin.slawinski@haus.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1-go Maja 13/2 45-068 Opole
www.opole.roEFS.pl

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space
Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl

Kontakt w Namysłowie:
pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich: Anna Pilarska, Błażej Jaroszewski
e-mail: pcieg@namyslow.pl
tel. 77/410-36-95 wew. 204
Plac Wolności 12A 46-100 Namysłów

 

http://www.namyslow.eu/aktualnoci-i-ogoszenia/1353-zaproszenie-na-spotkanie-informacyjne-dot-dziaania-73-qinicjatywy-lokalne-na-rzecz-aktywnej-integracjiq