"Stowarzyszenia Bliżej Siebie" - spotkanie

Data wydarzenia: 
15.09.2019 - 16:00

Urząd Gminy w Pokoju zaprasza stowarzyszenia działające na obszarze gminy Pokój na spotkanie "Stowarzyszenia Bliżej Siebie".

Spotkanie odbędzie się 15 września (niedziela) o godzinie 14:00 w miejscowości Dąbrówka Dolna.

Jest to element operacji realizowanej w ramach Programu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla stowarzyszeń

Organizacje zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są przez Urząd o zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez wypełnienie ,,potwierdzenia udziału w spotkaniu" do dnia 6 września 2019 r. i dostarczenia go osobiście do Urzędu Gminy w Pokoju (osoba do kontaktu: Katarzyna Sowa. tel. 77 469 30 80 [wewnętrzny 20]) albo na adres e-mail: k.sowa@gminapokoj.pl.

Integracja stowarzyszeń

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Zadaniem stowarzyszeń będzie przedstawienie 15 września swoich osiągnięć i dokonań, będzie także możliwość zaprezentowania się na scenie przed publicznością. Organizatorzy zachęcają również do zaprezentowania swojej działalności podczas plenerowej wystawy i konkursu.  

Organizator: