Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Termin zgłaszania uwag do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak - 24 kwietnia 2014

Data wydarzenia: 
24.04.2014 (Całodzienne)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

poinformował, że przystępuje się do sporządzenia zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania ma prawo do wniesienia uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie do 24. kwietnia 2014 roku

Szczegółowych informacji w zakresie proponowanych przez Zarząd zmian udziela Biuro Stowarzyszenia.