X sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
24.06.2019 - 14:15

17 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie pojawiło się zawiadomienie o zwołaniu kolejnej, X w obecnej kadencji sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Obrady rozpocząć miały się pierwotnie w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dniu 24 czerwca (poniedziałek) o godzinie 12. W związku z przeciągającymi się obradami komisji rozpoczęcie sesji przeniesiono na godzinę 12:15.

W porządku obrad znajduje się m. in. siedem projektów uchwał, niektóre z nich dotyczą: Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów na lata 2018-2021, a także zwiększenia środków funduszu sołeckiego.

Pierwsza sesja rady w kadencji 2018-2023 odbyła się 22 listopada 2018 r. Od tej pory radni obradowali dziewięciokrotnie, podejmując 90 uchwał (uchwały planowane do podjęcia na X sesji noszą numery od 91 do 97). 

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie jest Jacek Fior (wybrany z listy KWW "Koalicja Samorządowa"), a jego zastępcami są radni "Przyjaznego Samorządu) Jakub Włodarczyk i Marcin Biliński. W skłas rady wchodzi 21 radnych, zrzeszonych w dwóch klubach. Dziewięciu radnych liczy Klub Radnych Niezależnych, zaś sześciu rajców zasiada w Klubie Radnych Przyjazny Samorząd. Szóstka radnych wybranych z list Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Samorządowej nie przynależy do żadnego klubu.