XI sesja Rady Gminy Pokój

Data wydarzenia: 
26.11.2015 - 16:00

XI sesja Rady Gminy Pokój odbędzie się 26. listopada 2015 roku o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja na temat działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” sp. z o.o.
 6. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
 7. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas X sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) opłaty targowej
  • b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  • c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • d) wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
  • e) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
  • f) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
  • g) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
  • h) wieloletniej prognozy finansowej
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji
Podobne wydarzenia: