XI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
25.11.2015 - 13:00

XI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się 25 listopada 2015 roku o godzinie 13:00 w sali narad na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022,
  • b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”,
  • c) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2016,
  • d) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r.,
  • e) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r.
 7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wnioski i sprawy różne.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 11. Zakończenie sesji.