XIII sesja Rady Powiatu

Data wydarzenia: 
27.01.2016 - 13:00

XIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się 27. stycznia 2016 roku o godzinie 13:00 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie radnej, Pani Bronisławy Mela.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego,
  • b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016
  • roku,
  • c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 roku.
 8. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2015 r. oraz kontrakt na 2016 rok. Kształtowanie polityki spółki NCZ w 2016 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie za rok 2015 i informacja bieżąca.
 10. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski i sprawy różne.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 14. Zakończenie sesji.