XVII sesja Rady Gminy Pokój

Data wydarzenia: 
31.05.2016 - 17:00

Na 31. maj zwołano XVII sesję Rady Gminy Pokój. Odbędzie się na w sali narad Urzędu Gminy Pokój od godziny 15:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Pokój
  b) przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy- szczepienie HPV na lata 2016-2017
  c) przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pokój”
  d) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
  e) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji
Organizator: 
Podobne wydarzenia: