Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXXII sesja Rady Gminy Pokój - 28 kwietnia 2014

Data wydarzenia: 
28.04.2014 - 17:00

XXXII sesja Rady Gminy Pokój

odbędzie się

28. kwietnia 2014 roku o godz.15.00

w sali narad Urzędu Gminy Pokój

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup na temat działalności Szpitala w Pokoju
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego
  b) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  c) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  d) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji
Organizator: