Bezpieczeństwo w Powiecie - debata społeczna

Debata społeczna w Namysłowie20 kwietnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu namysłowskiego.

Zaproszeni goście i mieszkańcy powiatu mieli okazję do wypracowania rozwiązań, które mogą mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa. 

Organizatorami debaty byli: I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie nadkom. Marek Florianowicz oraz Starosta Namysłowski Michał Ilnicki.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie omówił analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przedstawił działania, jakie podejmuje namysłowska policja w zakresie eliminowania kierujących stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym.

Przedstawiony został także szereg policyjnych działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów. Omówione zostały także planowane akcje i założenia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Uczestnicy spotkania włączając się w debatę zwrócili także uwagę na problematykę dopalaczy oraz infrastruktury drogowej.

W rozmowie omówiono także zagadnienia dotyczące sposobów przeciwdziałania występującym na naszym terenie przestępstwom i wykroczeniom.

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję wypowiedzenia się, wyrażenia opinii oraz wypracowania propozycji rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu namysłowskiego.

Wszystkie zgłaszane podczas spotkania uwagi zostaną przeanalizowane przez policjantów, aby jak najskuteczniej pomóc mieszkańcom naszego powiatu.

Debata społeczna w Namysłowie
Sekcje: