Polecane firmy: Laboratorium Grabowska

Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Czy zasiłek opiekuńczy się należy?

Zasiłek opiekuńczy a kwarantannaNie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych - „zamknięcie” placówki będzie interpretowane szerzej.

To korzystna dla rodziców interpretacja przepisów o zasiłkach opiekuńczych wypłacanych przez ZUS.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczony rodzic może obecnie skorzystać z zasiłku opiekuńczego na chore dziecko bądź gdy dziecko jest objęte izolacją domową lub kwarantanną.

Może też otrzymać zasiłek opiekuńczy, jeśli musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku poniżej 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Nieprzewidziane zamknięcie - co to znaczy?

Przez nieprzewidziane zamknięcie należy rozumieć takie, o którym rodzic został powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem placówki.

- Sytuacja epidemiczna się zmienia i niekoniecznie cała szkoła, przedszkole lub żłobek musi być zamknięty, aby rodzicom przysługiwał zasiłek opiekuńczy. Rodzic ma prawo wystąpić o zasiłek opiekuńczy również wtedy, gdy konkretna placówka zawiesi zajęcia grupy przedszkolnej bądź jednej z klas – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Jeżeli w związku z wykryciem koronawirusa u jakiegoś ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w jego klasie, to zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które
zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z osobą zakażoną, ale także rodzicom uczniów zamkniętej klasy, którzy nie mieli styczności z tym uczniem.

Nowa interpretacja przepisów i ministerialne wytyczne

Taka interpretacja dotyczy spraw niezakończonych i wniosków, które obecnie wpływają do ZUS od rodziców.

Nowe wytyczne pochodzą z resortu rodziny i polityki społecznej, a zmiana wychodzi na przeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów dzieci, które nie mogą w związku z COVID-19 korzystać z opieki w placówkach edukacyjnych.

źródło: Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Zasiłek opiekuńczy a kwarantanna