Polecane firmy: Laboratorium Grabowska

Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Laptopy dla nauczycieli w powiecie namysłowskim

Opolskie się wspiera
Samorząd Województwa OpolskiegoDo szkół ponadpodstawowych w województwie opolskim trafiło właśnie w sumie prawie 4000 laptopów dla wszystkich nauczycieli oraz nowoczesne pomoce naukowe.

Sprzęt będzie służyć prowadzeniu nauczania na odległość.

O zakupie komputerów dla nauczycieli w całym regionie zdecydował zarząd województwa opolskiego.

W obecnej sytuacji każdy nauczyciel powinien mieć odpowiedni sprzęt, który umożliwi mu prowadzenie e-lekcji. Postanowiliśmy kupić nauczycielom liceów, szkół zawodowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych nowoczesne komputery, z pełnym oprogramowaniem – mówi marszałek Andrzej Buła.

W realizacji tej inicjatywy wzięli udział pracownicy urzędu marszałkowskiego, Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Wyposażenie szkół nie należy do naszych zadań, ale postanowiliśmy wesprzeć starostów i burmistrzów. Rzeczywistość pokazuje nam każdego dnia, jak ważna jest współpraca, zwłaszcza w tak trudnych warunkach – mówi wicemarszałek Roman Kolek, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za edukację.

Radna Wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Jolanta Wilczyńska, na co dzień nauczycielka i dyrektorka szkoły, mówi, że samorząd województwa po raz kolejny wspiera edukację. – A to realna pomoc dla nauczycieli w tym trudnym czasie – podkreśla.

Sprzęt dla każdego

Sprzęt zakupiono w ramach dwóch projektów unijnych. Pierwszy - „Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!” – objął 41 liceów ogólnokształcących w regionie. Każdy z nauczycieli pracujących w tych szkołach otrzyma komputer z pełnym oprogramowaniem, w wersji pozwalającej na profesjonalne przygotowanie i prowadzenie zajęć. W sumie to pond 1 600 laptopów. Każda ze szkół dostanie także monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe i zestawy słuchawkowe.

Natomiast w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” kupiono komputery dla szkół zawodowych - ponad 2 000 laptopów i dodatkowo 131 komputerów stacjonarnych. Każda z 54 tego typu szkół otrzyma również, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, specjalistyczne oprogramowanie branżowe do wykorzystania w czasie nauczania zdalnego.

Wojciech Surmacz, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie podkreśla, jak duże znaczenie ma fakt, że zapewniono wszystkim nauczycielom odpowiednie narzędzia do pracy.

Każda tego typu inicjatywa pojawiająca się w dobie próby dla całej polskiej edukacji, realizowanej w warunkach zdalnych, musiała spotkać się z żywym zainteresowaniem i chęcią współpracy. Nasi nauczyciele i uczniowie mogą dzięki temu projektowi sprawniej pracować i realizować naukę zdalną - mówi Wojciech Surmacz.

e-Liderzy pomogą kolegom

Dodatkowo nauczyciele dostaną wsparcie w postaci szkoleń i konsultacji, dzięki którym będą mogli swobodnie korzystać z nowego zaplecza technicznego. W projektach wyłoniono 40 e-liderów, czyli nauczycieli, którzy swobodnie poruszają się w cyfrowej rzeczywistości i będą wspierać innych swoją wiedzą i doświadczeniem. W powiecie namysłowskim będzie 3 takich nauczycieli, jeden właśnie w namysłowskim „ogólniaku”. – Pozwoli to wzbogacić warsztat pracy i uatrakcyjnić zajęcia realizowane w formie zdalnej – tłumaczy dyrektor Surmacz.

Do tej pory na wsparcie szkół w obu projektach wydano ponad 11,5 miliona złotych. Kolejne środki mają zostać przeznaczone m. in. na doposażenie szkół specjalnych. Tylko w powiecie namysłowskim 136 nauczycieli z 3 szkół otrzymało komputery i sprzęt do nauczania zdalnego za kwotę ponad 380 tysięcy złotych.

Marszałek Andrzej BułaAndrzej Buła, marszałek województwa opolskiego:
Zdajemy sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji znalazły się szkoły, a de facto nauczyciele, którzy niemal z dnia na dzień musieli sprostać wymogom kształcenia na odległość. Niejednokrotnie musieli korzystać z prywatnych zasobów, prowadząc e-lekcje. Kupiony przez nas sprzęt i oferowane szkolenia powinny ułatwić im pracę. Wierzę, że wspólnymi siłami sprostamy wymaganiom tego trudnego czasu i nasza młodzież będzie mogła kształcić się na europejskim poziomie.

Laptopy dla nauczycieli w powiecie namysłowskimOpolckie laptopy dla nauczycieli

Artykuł sponsorowany

Opolskie laptopy dla nauczycieli
Laptopy dla nauczycieli w powiecie namysłowskim
Opolckie laptopy dla nauczycieli
Opolskie się wspiera
Samorząd Województwa Opolskiego
Marszałek Andrzej Buła