BEZPŁATNE WSPARCIE DLA DZIECI PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM