Nowy Arcybiskup - nowi proboszczowie w dekanacie Namysłów-Zachód

Pierwsze decyzje nowego Arcybiskupa Wrocławskiego Józefa Kupnego dotyczą także Dekanatu Namysłów - Zachód.

Abp Józef Kupny mianował sześciu nowych proboszczów. Dwóch z nich będzie proboszczami w Dekanacie Namysłów - Zachód.

 

Nowym proboszczem

w parafii pw. św. Mikołaja

w Wilkowie

został Ks. Dariusza Amrogowicz

 

Nowym proboszczem

w parafii pw. Wniebowzięcia NMP

w Ligocie Książęcej

został Ks. Edwarda Łupkowski.

Źródło: archidiecezja.wroc.pl

temat / lokalizacja

Herb Arcybiskupa Józefa Kupnego
Arcybiskup Józef Kupny