Lokalne firmy i instytucje: Magnolia
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

PUP w Namysłowie ogłosił nabór wniosków stażowych

Pracodawcy mogą kierować wnioski o organizację stażu współfinansowanego ze środków europejskich. Są jednak pewne WARUNKI ...

Stażystami mogą zostać:

  •     bezrobotni niepełnosprawni,
  •     bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  •     bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
  •     bezrobotni do 25 roku życia.

Ponadto zbierane będą tylko wnioski z gwarancją zatrudnienia w formie umowy o pracę (3 miesiące – minimum pół etatu).

Staże odbywać się będą w ramach projektu „JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie” współfinansowanego ze środków EFS udzielonego w ramach Poddziałania 6.1.3  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski można składać od 17 marca 2014 roku

w PUP Namysłów

w godzinach pracy Urzędu (7.30 -  15.00)

w pokoju nr 13.

wnioski  będą  przyjmowane  do  wyczerpania  środków.

 

Wnioski złożone bez gwarancji zatrudnienia będą rozpatrywane negatywnie.

UWAGA:  NA STAŻ NIE BĘDĄ KIEROWANE OSOBY BEZROBOTNE, KTÓRE JUŻ WCZEŚNIEJ ( tj. w latach 2008-2013) brały udział w w/w projekcie „JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie” i odbyły staż.

Żródło: pupnamyslow.pl

Staż z PUP Namysłów